5 ขั้นตอนการผ่าตัด แก้จมูกเอียง

การทำศัลยกรรมจมูกกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะใคร ๆ ก็อยากมีใบจมูกที่สวยได้รูปด้วยกันทั้งนั้น แต่การทำศัลยกรรมเสริมจมูกนั้นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย รวมถึงผลข้างเคียงที่อาจที่จะตามมา ปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยก็คือจมูกเอียงหลังการผ่าตัด ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ วันนี้เราลองมาดูกันว่า วิธีการผ่าตัดแก้ไขจมูกเอียงนั้น มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

การผ่าตัดแก้จมูกเอียง

การผ่าตัดแก้ไขจมูกที่เอียงหลังจากการศัลยกรรมให้เข้ารูปนั้น สามารถทำได้ด้วยการผ่าตัดด้วยเทคนิคการเสริมจมูกทั่วไปหรือการผ่าตัดแบบเปิด ขึ้นอยู่กับปัญหาของคนไข้แต่ละคน การทำแบบผ่าตัดทั่วไปนั้นจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ก่อนการผ่าตัดจะต้องดมยาสลบหรือการใช้ยาชาเฉพาะที่
  2. แพทย์จะทำการเปิดแผลผ่าตัดที่ด้านในขอบจมูก ให้รอยผ่าตัดห่างจากขอบจมูกเข้าไปด้านในประมาณ 2 มิลลิเมตร
  3. จากนั้นจึงทำการเลาะเข้าไปในโพรงจมูก เพื่อนำซิลิโคนออกมา แล้วจึงทำการแก้ไขสาเหตุที่ทำให้จมูกเอียง ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ สันเดิมคด เงี่ยงกลางจมูก ซิลิโคนยาวเกินไป รวมถึงโพรงจมูกที่ไม่สมดุล ในขั้นตอนนี้ต้องมีการปรับแต่งบางส่วนของกระดูกอ่อนแกนกลางหรือผนังกั้นกลางจมูกที่คด ให้ตรงมากขึ้น จากนั้นจึงทำการปรับแต่งฐานจมูก เพื่อขยับให้แกนจมูกอยู่ตรงกลางมากขึ้น
  4. เมื่อทำการแก้ไขปัญหาจมูกเบี้ยวตามสาเหตุแล้ว จึงเลาะโพรงจมูกใหม่ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
  5. หลังจากทำการเย็บแผลหรือเย็บแท่งซิลิโคนให้ติดกับส่วนปลายของจมูกเสร็จแล้ว การเย็บปิดแผลนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคของศัลยแพทย์แต่ละท่าน หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ แพทย์จึงนัดมาทำการตัดไหม สำหรับการผ่าตัดแบบเปิดปลายจมูกหรือการตัดแต่งปลายจมูก มีขั้นตอนที่มีความสลับซับซ้อน ต้องทำโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้น แต่หากทำโดยแพทย์ที่ไม่มีความชำนาญจะทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงตามมาอีกหลายอย่าง เพราะการผ่าตัดชนิดนี้อยู่ใกล้กับบริเวณตาและสมอง จนทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่คาดคิด ก่อนการผ่าตัดคนไข้ควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงโรคประจำตัวประวัติการแพ้ยา

สำหรับปัญหาจมูกเอียงนี้ สามารถทำการแก้ไขด้วยการผ่าตัด เพื่อทำให้จมูกตรงสวยได้รูปมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคนไข้เอง เพราะคนไข้บางคน ถึงจมูกจะเอียงแต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาต่อการดำเนินชีวิต แต่สำหรับบางคนกลับการเป็นปัญหาใหญ่ ที่ต้องทำการแก้ไขโดยด่วน

การทำศัลยกรรมจมูกจะช่วยแก้ไขรูปร่างของจมูกที่บกพร่องให้ดีขึ้นได้ แต่หลังจากทำศัลยกรรมเสร็จแล้ว ก็อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ทำให้เกิดปัญหาจมูกเอียงขึ้นได้ แต่สามารถทำการแก้ไข ให้จมูกให้ตรงขึ้นได้ ด้วยวิธีการผ่าตัดที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น